Paul Drissen

Schilderkunst

Geboren [1963 NL Oirsbeek] in het geboorteland van Mondriaan en De Stijl, verbindt Paul Drissen de invloed van modernistische abstractie met de hedendaagse schilderpraktijk.

Daarbij maakt hij werken die de nadruk leggen op het gebruik van fragiele, soms grillige gebaren en kwetsbare materialen die zachte geometrische vormen en lijnen naast elkaar plaatsen.

Door de muur of een leeg canvas als beeldvlak te tonen naast stukken of segmenten die functioneren als in een tijdelijke setting of samenhang, stelt hij onze vertrouwdheid met het beeld als geheel in twijfel.

Hij duidt de afwezige materie aan, de gaten in het papier of de lege muur tussen het werk alsof het een volume en een onuitsprekelijke aanwezigheid heeft.

Door een spaarzaam gebruik van verf of ingetogen inmenging in de werken vestigt de kunstenaar onze aandacht op hun gemanipuleerde details, waardoor de kijker zich bewust wordt van structuur en zijn onverwachte delicaatheid.

Paul Drissen had museale solotentoonstellingen in het Bonnefantenmuseum Maastricht [1997] en Marres [2004], Schunck Heerlen [2005] en galeriesolo’s bij Greta Meert Brussel [1996] Art&Project [1991/1993/1995/1997] en Slewe Amsterdam [1999/ 2004/2007/2010/2013/2016].

Hij nam ook deel aan vele groepstentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam, Haags gemeentemuseum Den Haag en verschillende galerieën in Europa. Op dit moment bereidt hij een museale solo in het Kröller Müller Museum en een monografie voor.