Nico Yerna

Schilderijen en objecten

Nico Yerna werkt procesmatig, waarbij hij van tevoren niet weet waar ieder kunstwerk zal eindigen. Een speciale plek in dit proces is gereserveerd voor het ontrafelen en opbouwen van de schilderkundige ruimte, waarbij veelvuldig digitale media worden ingezet.
Verdere thema’s zijn contact en afstoting, organische bewegingen versus – al dan niet geometrische – vastliggende structuren, menselijke dromen en verlangens en het tonen van de harde, soms vuile kant van het leven op een eigen esthetische manier. Dit alles wordt vaak gelardeerd met een dosis frisse ironie.