Michel van Henten

Beelden

Michel van Henten richt zich voornamelijk op de menselijke figuur en gebruikt behalve hout ook andere materialen, zoals bladeren, veren, aarde en brons.
De beelden hebben een sterk poëtisch karakter en verhalen over de aardse oorsprong van ons allen en proberen een beschrijving te geven van de complexe menselijke emotionele belevingswereld en hoe hierin het banale zich verhoud tot het spirituele. De spanning hiertussen bepaalt mede zijn werk.
Michel van Henten heeft geëxposeerd in o.a het Natuurhistorisch Museum te Maastricht,
Kunstliefde te Utrecht, bij Wanda Reiff te Bemelen en bij de Kopermolen te Vaals.
Hij is enkele malen genomineerd om schetsontwerpen te maken voor beelden op diverse openbare plaatsen. Ook maakt hij regelmatig buitenbeelden voor particulieren en is zijn werk opgenomen in meerdere particuliere kunstcollecties.
Tegenwoordig woont hij in Wonck (België) en heeft hij zijn atelier in Maastricht in het AINSI gebouw.