Jelle Stiphout

Regisseur, cultuurwetenschapper, schrijver, componist, (stem)acteur en beeldend kunstenaar

Jelle Stiphout (1991) is regisseur, cultuurwetenschapper, schrijver, componist, (stem)acteur en beeldend kunstenaar. Tijdens zijn studie aan de Toneelacademie Maastricht (2018) heeft hij als regisseur een breed scala aan disciplines onderzocht. Van opera, muziektheater en loca&etheater tot aan beeldende kunst, performance art en nieuwe media zoals games en bovenal de snijvlakken daartussen.

Tijdens Talentlab 2021 van Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID is hij zijn beeldende signatuur gaan uitdiepen en daaruit ontstond We Apologize for the Inconvenience. Vlak daarna volgde een nieuw beeldend werk Dit is een Protest welke te zien was op het Limburg Fes&val en tijdens Museumnacht. In dit werk geeF hij het publiek de kans volledig ongecensureerd te protesteren.

Zijn nieuwste beeldende werk DROWN MY FRIENDS! ging afgelopen zomer in premiere. Dit werk is een verdere uitdieping van een beeldend werk dat in dialoog gaat met zijn publiek en daarmee theatraal wordt.

Door een samenloop van omstandigheden heeF Jelle recent ontdekt dat hij bestaat en is hij een meer gerichte zoektocht aangegaan als mens en als kunstenaar. Die zoektocht kent veel verschillende thema’s, maar kenmerkend is de worsteling van de mens met zijn dagelijkse bestaan en realiteit in al zijn facetten.

In 2022 /2023 verdiept Jelle zich in performance in combina&e met beeldende kunst. Waar zijn publiek afgelopen project de actoren in het werk waren wil hij nu de vloer weer op met acteurs.