Judith Boer

Beeldend kunstenaar

“Gepetto woonde in een kleine achterkamer waar het altijd schemerig was. In die kamer stonden een wankel bed, een wrakke stoel en een door houtworm aangevreten tafel.

Dat was niet veel maar Gepetto had weinig geld, zo weinig dat hij zelfs geen brandstof kon kopen.

Daarom had hij een haardvuur op de muur getekend en boven dat vuur had hij een pan getekend,

een pan waaruit stoomwolkjes naar de zoldering kringelden”

(uit: Pinokkio van Collodi)