Guido Mevis

Tekeningen, grafiek, foto’s

Ik fotografeer ingerichte landschappen en zoek naar specifieke “verschijningen”: Momenten van natuurlijke woekering of afbraak binnen de structuren van menselijke ordening en architectuur. Ik houd van overgangsplekken in het landschap: ingericht maar tijdelijk of permanent zonder functie. In houtskooltekening en gouaches reconstrueer ik de momenten dat ik deze “verschijningen” beleef. Hier gaat het mij meer om de fysieke indrukken van het bewegen in de buitenruimte: een weg, een ruimte gebruiken, markeringen volgen, van beschutting naar open ruimte, van overzicht naar detail. Hierbij is het landschap een uitgangspunt. Ik bouw het op en wis het weer uit. Gebruikmakend van elementen uit concrete landschappen maar ook uit het tekenen zelf: lijn, vlek, arcering en overtekening. De enige constante in dit opbouwen en uitwissen is het licht in de getekende ruimte.