Ton Franssen

Het fundament van mijn schilderkunst is onspectaculair klassiek. Mijn interesse gaat volledig uit naar de eeuwige filosofische kwesties en inzichten zoals vragen omtrent leven en dood, principiële eenzaamheid, zin- of zinloosheid, levens-drijfveren zoals Schopenhauers „Wille”, Nietzsches aforismen, Sartres naakte existentie. De voortdurende klunzigheid van het menselijk gedrag is een mooi symbool van zijn „geworpenheid”. Deze eigenschappen grijp ik graag aan als thema’s om dat wezen en het onbewuste gedrag van de mens met mijn schilderijen verbeelden.