André Kok

Schilder en violist

André Kok

De kunstenaar heeft een sterke binding met de natuur. Veel voorkomende motieven weerspiegelingen in water; inspiratie die is opgedaan